IKAF  - Shoqatë profesionale për certifikimin e kontabilisve dhe auditorëve

IKAF - Instituti per Kontabilitet I Auditim I Financa

Instituti KAF shpall konkursin për regjistrimin e kandidatëve në trajnimin për Teknik të Kontabilitetit dhe Kontabilist të Certifikuar, afati Tetor 2014.


Instituti KAF inkurajon të aplikojnë të gjithë kandidatët e interesuar që dëshirojnë të mësojnë Standardet e Kontabilitetit të Kosovës në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit SNK/SNRF dhe direktivat relevante të BE-së, si dhe legjislacionit tatimor të Kosovës.


Instituti KAF është Shoqatë Profesionale për Certifikimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovës, e licensuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar. 

IKAF - Organizon trajnime në tri nivele:


  • Niveli i parë - Teknik i Kontabilitetit
  • Niveli i dytë - Kontabilist i Certifikuar
  • Niveli i tretë - Auditor i Certifikuar

Për më tepër shkarko fajllin në:
Doc I Pdf

Paguj me Starcard deri në 12 Këste

No upcoming events

APLIKO  ONLINE 

Rezervimi i juaj online u dergua ne administraten e Institutit KAF (emailin: ikaffllanza@gmail.com) dhe brenda 24 oreve do te merrni pergjigje nga administrata e Institutit KAF.

NA KONTAKTONI
M: +377(0)44 118 346
T: +381(0)38 220 608
E-mail: ikaffllanza@gmail.com
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

 Konkursi për regjistrim - video