IKAF  - Shoqatë profesionale për certifikimin e kontabilisve dhe auditorëve

IKAF - Instituti per Kontabilitet I Auditim I Financa

Instituti KAF është Shoqatë Profesionale për Certifikimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovës, e licensuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar. 

IKAF - Organizon trajnime në tri nivele:

  • Niveli i parë - Teknik i Kontabilitetit
  • Niveli i dytë - Kontabilist i Certifikuar
  • Niveli i tretë - Auditor i Certifikuar

Në kuadër të trajnimit opsional, IKAF ofron për të gjithë të interesuarit modulin: Praktika në Kontabilitet. Aplikimi 100% i kontabilitetit në praktikë. Praktika mundësohet nëpërmjet softuerit të kontabilitetit dhe raportimit online në ATK, si dhe format ligjore të organizimit të biznesit në Kosovë. 

NJOFTIM PUNËSIMI (Ekspertë Fiskal)

Në takimin e mbajtur në mes drejtorit të Institutit KAF dhe përfaqësuesit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për çështje administrative (Divizioni Fiskal), ku palët u dakorduan për bashkëpunim në ofrimin e emrave të anëtarëve/ të Institutit KAF në cilësinë e Ekspertëve Fiskal.

më tepër...

NJOFTIM: Instituti KAF i njofton të gjithë studentët e Grupit të Parë dhe Grupit të Dytë të cilët i kanë përfunduar ligjëratat nga Moduli F3 Kontabiliteti Financiar, se ligjëratat nga Moduli i radhës "F6 Tatimet" do të fillojnë prej datës 12 Prill 2014, në terminin e njëjtë kohor E shtunenga ora 09:30.


Njoftimet e Fundit - Per te lexuar te gjitha njoftimet e fundit klikoni ketu...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Instituti KAF, njofton të gjithë të interesuarit se aplikimi per tu regjistruar ne nivelin e pare - Teknik i Kontabilitetit vlene deri me datën  02 Prill 2014.

më tepër...

Në datën 04 Prill 2014 IKAF do të nisë trajnimin për Teknik i Kontabilitetit

Instituti KAF njofton se në datën 04 Prill 2014 do të nisë trajnimin në nivelin Teknik i Kontabilitetit.

më tepër ...

I njoftojmë të gjithë të interesuarit se ka filluar faza e regjistrimit për kandidatët e rinjë për afatin Prill 2014.

NJOFTIM: Instituti KAF i njofton të gjithë studentët e Grupit të Tretë të cilët i kanë përfunduar ligjëratat nga Moduli F2 Kontabiliteti Menaxherial, se ligjëratat nga Moduli i radhës "F3 Kontabiliteti Financiar" do të fillojnë prej datës    04 Prill 2014, në terminin e njëjtë kohor nga ora 17:00 - 19:30.

NJOFTIM: Provimi nga moduli F3 Kontabiliteti Financiar" do të mbahet me datë: 22.03.2014, E shtune, Ora 13:30, në objektin e Kolegjit Globus, kati 2,  Adresa: Bedri Pejani, Prishtinë (përballë hyrjes kryesore të ndërtesës së Qeverisë së Kosovës).

më tepër ...

NJOFTIM: Provimi nga moduli "F2 Kontabiliteti Menaxherial" do të mbahet me datë: 22.03.2014E shtune, Ora: 09:00, në objektin e Institutit KAF, Adresa; Rr.UÇK-së, Nr.2 - Prishtinë.

më tepër ...

Regjistrimi i Antarëve Online

Anëtarët regjistrohen online

Instituti është inkurajuese të gjithë anëtarët të regjistrojnë të dhënat e tyre. Ky shërbim ka potencial për të gjeneruar mundësi të tjera biznesi.

Gjeni një Kontabilist Profesional ose Ekspert Fiskal

Kërkoni një Kontabilist ose 

Ekpert Fiskal

Kërko database tonë për të gjetur një kontabilist ose ekspert fiskal në një rajon të caktuar gjeografik, i cili punon në një fushë të caktuar të ekspertizës.

No upcoming events
google701642625617b75c