IKAF  - Shoqatë profesionale për certifikimin e kontabilisve dhe auditorëve

IKAF - Instituti per Kontabilitet I Auditim I Financa

Prishtinë, 21 Korrik 2015


IKAF inkurajon të aplikojnë të gjithë kandidatët e interesuar që dëshirojnë të mësojnë Kontabilitetin sipas Standardeve Kosovare e Ndërkombëtare të Kontabilitetit SNK/SNRF, direktivave relevante të BE-së, si dhe sipas legjislacionit Tatimor në Kosovës.


Në kuadër të trajnimit Teknik i Kontabilitetit opsional, IKAF ofron për të gjithë të interesuarit modulin: Praktika në Kontabilitet (150€) - Aplikimi 100% i Kontabilitetit në Praktikë. Praktika mundësohet nëpërmjet kompjuterit me anë të softuerit të kontabilitetit, raportimit online në ATK dhe formave ligjore të regjistrimit/ organizimit të biznesit në Kosovë. Ky modulë rekomandohet për të gjithë anëtarët e Institutit KAF, të cilët dëshirojnë të fitojnë eksperiencë në zbatimin e kontabilitetit në praktikë.


REGJISTRIMI – Aplikimin për tu regjistruar mund ta bëni online (kafinstitut.orgAPLIKO ONLINE) apo direkt në zyret tona. Pas pranimit të aplikimit elektronik, ne do ju dërgojmë formularin e plotë për aplikim. Aplikimet mund të bëhen çdo ditë pune E hëne - E premte, Ora: 08:30 – 16:00.


Çmimi fillestarë është 75 Euro. (Regjistrohu tani, fillo të paguash trajnimin nga Tetori).


Aplikimi i hershëm ka filluar. Apliko tani (deri me datë 31.07.2015) dhe përfito 10% zbritje.

Numri i kandidatëve në grup është i kufizuar.


Për tu njohur me detajet rreth aplikimit, formularin e regjistrimit, planprogramin e trajnimeve profesionale, gjeni si më poshtë.


Shkarko Informatat me detaje.

Sharko Formularin e Regjistrimit. 

Sharko Planprogramin 2015.Instituti KAF – Shoqatë Profesionale për Çertifikimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovës

www.kafinstitut.org │ trajnimikaf@gmail.com │ 038 220 608 │ 044 118 346

Adresa: Rr.UÇK- së Nr.2 – 10000 Prishtinë, Rep. e Kosovës

IKAF NJOFTIM:


Njoftohen të gjithë studentët e Nivelit të Parë “Teknik i Kontabilitetit” dhe Nivelit të Dytë “Kontabilist i Certifikuar” se IKAF ka publikuar afatin e rregullt dhe plotësues të provimeve:


Për më shumë detaje ju lutem klikoni këtu: Afati i rregullt

Afati plotësues


Instituti KAF në kuadër të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional në bashkpunim me Administratën Tatimore të Kosovës realizoi seminarin me temë: Ndryshimet në Ligjet Tatimore që pritet të ndodhin, si dhe sqarime për Vendimin Shpjegues Publik Nr.01/2015 – Metodat Indirekte të Kontrollit.


Të pranishëm në seminar ishin: Dejtori Ekzekutiv i Institutit zt.Bujar Krasniqi, përfaqësues nga ATK-ja zt.Sami Salihu, Menaxher i Lartë i Shërbimit për Tatimpagues, Isen Lipovica, Menaxher i Lartë për Politika dhe Procedura, anëtarë të Institutit dhe të interesuar të tjerë. 


Pjesa e parë e seminarit u prezantua nga zt.Sami Salihu për të përmbyllur pjesën e dytë me sqarime për Vendimin Shpejgues Publik nga zt.Isen Lipovica. Ndërsa në fund të seminarit pjesëmarrësit patën mundësi të parashtrojnë edhe pyetje direkte. 


IKAF falenderon ATK-në për bashkpunimin dhe anëtarët për pjesëmarrje.

IKAF - Edukimi i Vazhdueshëm Profesional

Jeni në njohuri se Legjislacioni Tatimor i Kosovës, së shpejti do të ketë ndryshime, si Ligji për TVSH, TAP dhe TAK. Ndryshimet ligjore kanë kaluar në Qeveri, kështu që tani pritet të aprovohen nga Kuvendi, po ashtu, para disa ditëve, Administrata Tatimore e Kosovë ka publikuar Vendimin Shpjegues Publik nr. 01/2015 – Metodat Indirekte të Kontrollit.


Instituti KAF, në kuadër të programit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional (EVP), në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) organizon seminar më datë 29 Maj (E premte) 2015. 

  • Niveli i parë - Teknik i Kontabilitetit
  • Niveli i dytë - Kontabilist i Certifikuar
  • Niveli i tretë - Auditor i Certifikuar

IKAF i licensuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar.

Vendimi nr. 43/2013,  datë 24.04.2013.

Për më tepër shiko fajllin: Pdf file

APLIKO ONLINE 

Aplikimi i juaj online u dergua ne administraten e Institutit KAF (ne emailin: trajnimikaf@gmail.com) dhe brenda 24 oreve do te merrni pergjigje nga administrata e Institutit KAF.

NA KONTAKTONI
M: +377(0)44 118 346
T: +381(0)38 220 608
E-mail: trajnimikaf@gmail.com
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Newest Members