IKAF  - Shoqatë profesionale për certifikimin e kontabilisve dhe auditorëve

IKAF - Instituti per Kontabilitet I Auditim I Financa

Instituti KAF shpall konkursin për regjistrimin e kandidatëve në trajnimin për Teknik të Kontabilitetit dhe Kontabilist të Certifikuar, afati Tetor 2014.


 • Instituti KAF inkurajon të aplikojnë të gjithë kandidatët e interesuar që dëshirojnë të mësojnë Standardet e Kontabilitetit të Kosovës në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit SNK/SNRF dhe direktivat relevante të BE-së, si dhe legjislacionit tatimor të Kosovës. • Instituti KAF është Shoqatë Profesionale për Certifikimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovës, e licensuar nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar. 

  IKAF - Organizon trajnime në tri nivele:

  • Niveli i parë - Teknik i Kontabilitetit
  • Niveli i dytë - Kontabilist i Certifikuar
  • Niveli i tretë - Auditor i Certifikuar


 • Për më tepër shkarko fajllin në: Doc I Pdf


  Formulari për regjistrim - mundë ta plotësoni dhe ta dërgoni me email ose direkt në zyret tona.

Per te lexuar te gjitha njoftimet e fundit klikoni ketu...

Instituti KAF, njofton të gjithë të interesuarit se aplikimi per tu regjistruar ne nivelin e pare - Teknik i Kontabilitetit vlene deri me datën  02 Prill 2014.

më tepër...

Në datën 04 Prill 2014 IKAF do të nisë trajnimin për Teknik i Kontabilitetit

Instituti KAF njofton se në datën 04 Prill 2014 do të nisë trajnimin në nivelin Teknik i Kontabilitetit.

më tepër ...

I njoftojmë të gjithë të interesuarit se ka filluar faza e regjistrimit për kandidatët e rinjë për afatin Prill 2014.

Regjistrimi i Antarëve Online

Anëtarët regjistrohen online

Instituti është inkurajuese të gjithë anëtarët të regjistrojnë të dhënat e tyre. Ky shërbim ka potencial për të gjeneruar mundësi të tjera biznesi.

Gjeni një Kontabilist Profesional ose Ekspert Fiskal

Kërkoni një Kontabilist ose 

Ekpert Fiskal

Kërko database tonë për të gjetur një kontabilist ose ekspert fiskal në një rajon të caktuar gjeografik, i cili punon në një fushë të caktuar të ekspertizës.

No upcoming events
google701642625617b75c